Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

25/07/2022

Nhiều lao động khi có nhu cầu xuất khẩu lao động Nhật Bản muốn làm nghề điều dưỡng. Tuy nhiên họ lại chưa biết điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Công việc cụ thể của một điều dưỡng ở Nhật bao gồm nhiều việc nhỏ từ chăm nom cho người bệnh, người già đến những hoạt động điều trị và theo dõi họ…

1. Công việc hàng ngày của một điều dưỡng ở Nhật

 Hàng ngày, một người làm điều dưỡng ở Nhật sẽ phải làm những công việc sau:

Chăm nom những bệnh nhân cần chăm sóc, giúp đỡ ở trong những cơ sở y tế

Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

Công việc hàng ngày của điều dưỡng Nhật Bản là gì?

Thực hiện những hoạt động về điều trị, theo dõi một cách không ngừng theo chỉ định bác sĩ và giúp cho những người bệnh phục hồi chức năng

Tổ chức, điều hành quá trình điều trị, trông nom, điều phối hộ lý

Chỉ dẫn cho những thân nhân của người bệnh

Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

Chăm sóc bệnh nhân là công việc chính của điều dưỡng

Hỗ trợ trong việc chăm nom sinh hoạt thường nhật cũng như những việc vệ sinh cá nhân hàng ngày tùy theo sức khỏe và tình trạng tinh thần, vệ sinh cho bệnh nhân nếu cần thiết.

Giúp cho những người bệnh ăn uống

Chăm sóc cho người bệnh đến lúc họ lâm chung

2. Một số công việc khác của điều dưỡng ở Nhật

 Trong những trường hợp khẩn cấp cần lập tức sơ cứu cho người bệnh và phải thông báo cho các bác sĩ
 

Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

Một vài công việc khác điều dưỡng Nhật Bản 

Phải chịu trách nhiệm về phác đồ chăm sóc và chịu trách nhiệm về tổng thể của quá trình trông nom người bệnh cùng với những bác sĩ, đội ngũ trị liệu và chăm sóc

Ghi chép một cách cẩn trọng toàn bộ quá trình chăm sóc

Tham gia vào quá trình đánh giá về sức khỏe thường kỳ cho các bệnh nhân nhằm xác định về chừng độ cần chăm sóc

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của các bác sĩ hoặc của người bệnh

3. Điều kiện để lao động đi xuất khẩu lao động Nhật ngành điều dưỡng

Để đi làm điều dưỡng ở Nhật, bạn phải đủ những điều kiện như sau:

Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

 Tốt nghiệp THPT trở lên

 Độ tuổi từ 18 – 35 tuổi

 Đang theo học hoặc tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại những trường trung cấp trở lên

 Có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để đi xuất khẩu lao động Nhật ngành điều dưỡng

 Ngoài ra, lao động cũng cần có những điều kiện khác như:

Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

  • Về tiếng Nhật, yêu cầu trình độ tiếng Nhật từ N2

4. Phân biệt giữa điều dưỡng và hộ lý

Điều dưỡng và hộ lý làm việc ở Nhật là 2 công việc khác nhau.


  Nếu như điều dưỡng ở Nhật làm công việc giống như các điều dưỡng tại những bệnh viện của Việt Nam như theo dõi người bệnh, thực hiện và xử trí những yêu cầu của bác sĩ, báo cáo tình trạng người bệnh với bác sĩ và có thể sử dụng những thiết bị y tế phục vụ trị liệu cho bệnh nhân 
 

Điều dưỡng ở Nhật làm công việc gì? Có vất vả, bận rộn không?

Điều dưỡng làm việc trong bệnh viện còn hộ lý làm việc trong trung tâm dưỡng lão

  Hộ lý sẽ làm công việc trợ giúp cho người già trong  việc ăn uống và tắm rửa, quản lý sức khỏe cho những người già hoặc bệnh nhân, trợ giúp về công việc gia đình, lập kế hoạch để chăm sóc người cao tuổi và họ sẽ không được sử dụng những thiết bị y tế.

  Địa điểm làm việc của điều dưỡng chủ yếu là làm việc tại những bệnh viện của Nhật còn hộ lý sẽ làm ở những trung tâm dưỡng lão và trung tâm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trên đây là những công việc của điều dưỡng ở Nhật. Nếu bạn hoặc người thân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành điều dưỡng hãy liên hệ với Tập Đoàn Nhật An Chúng tôi  để tìm kiếm những đơn hàng phù hợp.Chát với chúng tôi