Ký Hợp Đồng

KIỆN TOÀN CÔNG TY LẦN THỨ I

KIỆN TOÀN CÔNG TY LẦN THỨ I

Doanh nghiệp là một cơ thể, thì truyền thông nội bộ giống như một mạch máu với mục tiêu định hình, thắt chặt và lan tỏa văn hóa. Công ty luôn cố gắng phối hợp, phát huy, sáng tạo và đoàn kết để cùng nhau xây dựng một Nhật An chuyên nghiệp, năng động, vững vàng.
  • 17/05/2022
  • 38
Học viên Nhật An ký hợp đồng xuất khẩu lao động

Học viên Nhật An ký hợp đồng xuất khẩu lao động

Hợp đồng xuất khẩu lao động sẽ được làm để đảm bảo và rõ ràng cho người lao động, học viên đến với Nhật An Group. Nhật An Group.
  • 27/04/2022
  • 58

}
Chát với chúng tôi