Khám Sức Khỏe

Tổ chức khám sức khỏe cho học viên trước khi xuất khẩu lao động

Tổ chức khám sức khỏe cho học viên trước khi xuất khẩu lao động

Một yêu cầu tối thiểu đối với người có ý định xuất khẩu lao động chính là đảm bảo sức khỏe tốt. Chính vì thế, khám sức khỏe là việc làm mà bất cứ người lao động nào cũng phải thực hiện. Nhật An Group luôn đảm bảo cho người lao động giấy tờ cần thiết nhất theo một cách nhanh nhất trước khi đi xuất khẩu lao động.

}
Chát với chúng tôi