Công ty TNHH Tín Hoằng

31/05/2022

SỐ LƯỢNG: 1 GIỚI TÍNH : Nam CHIỀU CAO: 163cm trở lên CÂN NẶNG: không yêu cầu TUỔI: 20 – 40 tuổi TÌNH TRẠNG KẾT HÔN:

 1. TÊN CÔNG TY:
  Công ty TNHH Tín Hoằng
  Sản phẩm: Bàn ghế sắt, đồ dùng gia đình, đồ dùng trong bếp ,cấu trúc kim loại, phụ kiện kim loại nối trong kiến trúc ... ( hình ảnh sản phẩm bên dưới )
  2 ĐỊA ĐIỂM:
  Số 73, làng Nhân Hòa, Thành Phố Phác tử , Quận Gia Nghĩa, Đài Nam.
  嘉義縣朴子市仁和里小槺榔73號,
  3. SỐ LƯỢNG: 1
  4. GIỚI TÍNH : Nam
  5. CHIỀU CAO: 163cm trở lên
  6. CÂN NẶNG: không yêu cầu
  7. TUỔI: 20 – 40 tuổi
  8. TÌNH TRẠNG KẾT HÔN:
  Không yêu cầu
  9. DẠNG TUYỂN:
  Tuyển qua form và skype
  10. ĐI QUA ĐÀI LOAN CHƯA?
  Không yêu cầu
  11. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
  - Làm thao tác máy cơ khí, hàn Co2, vận chuyển lắp ráp …và làm các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty.
  - Yêu cầù lao động phải biết hàn Co2
  12. TĂNG CA?
  - Tăng ca vào 4 ngày thứ 7
  13. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG:
  3 năm
  14. PHÍ NET:
  3800 USD đã bao gồm cách ly (sang Đài Loan có nhận lại cách ly của Chính phủ)
  15. THỜI HẠN BAY:
  Nhập cảnh gấp

 

 Chát với chúng tôi