Úc

Thông báo chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia với visa 462

Thông báo chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia với visa 462

Một cơ hội hấp dẫn và thu hút lao động Việt Nam, những người trẻ yêu thích và có nhu cầu mong muốn được đến Úc, chỉ cần đăng ký tham gia đơn hàng của Nhật An Group. Với sự uy tín và nhiệt tình, công ty đã đưa rất nhiều các bạn học viên đi xuất khẩu lao động ở các nước.

}
Chát với chúng tôi